Ceiba

O nás

Název firmy Ceiba je odvozen od názvu gigantického tropického stromu Ceiba Pentandra. Stromy rodu Ceiba rostou především v deštných pralesích, ale i suchých tropických oblastech od Mexika, přes střední Ameriku až do oblastí Ameriky jižní. Nalézt je můžete v Peru, Bolívii, Brazílii a dokonce i v západní Africe. Rod stromů Ceiba zahrnuje 10 druhů velkých tropických stromů v rodině Bombacaceae, kam patří také "baobab" strom Afriky. Jako strom je ceiba skutečným velikánem. Patří mezi vůbec největší stromy rostoucí v tropických pralesích a největší z nich dosahují výšky až 60 metrů. Charakteristickým znakem tohoto stromu je velká koruna tvořící jakýsi deštník, který se vyjímá nad korunami ostatních stromů a poskytuje útočiště mnoha druhům menších rostlin a zvířat. Strom má vysoký sloupcový mohutný kmen a ještě mohutnější kořeny zajišťující jeho stabilitu. 
Již starověcí Mayové věřili, že strom Ceiba stál ve středu země a spojoval svět pozemský se světem nadpozemským. Dlouhé, silné popínavé rostliny visící z jeho mohutné koruny pak měly zajišťovat spojení mezi skutečným světem a světem duší.
Dokonce i dnes, kdy jsou lesní porosty mýceny pro získání dalších akrů zemědělské půdy, zůstavají tyto stromy netknuté a izolovaně stojí nad novými pastvinami a zemědělskými políčky jako připomínka rozsáhlých a života plných lesů, které zde dříve stály.
Velkou inspirací při hledání jména pro naši společnost nám byla také stejnojmenná organizace Ceiba Foundation for Tropical Conservation, která se zabývá záchranou a rehabilitací tropických lokalit a zachování jejich fauny a flóry. Cílem této organizace je zachování a monitorování ekosystému, učení aplikované ekologie a organizování seminářů o dopadech působení člověka na ekosystém při získávání nových zemědělských lokalit. Činnost této organizace nás nasměroval a inspirovala k podobné činnosti u nás, i když v odlišném odvětví. Naším cílem je pomoci Vám při ochraně, opravách, restaurování a záchraně našich písemných památek. Každá kniha či dokument je velice důležitým nosičem kulturních hodnot, které si každý národ musí uchovat jako doklad svojí existence, vzdělanosti a kulturní vyspělosti. Naše společnost Ceiba, s. r. o. byla založena jako velkoobcho a maloobchod s materiály a vybavením pro knihovny, archivy, muzea, galerie, restaurátory, knihaře a další instituce zabývající se zpracováním, archivací či restaurováním papíru nebo knih. Naším cílem bylo stát se takovým stromem jako je Ceiba, vyčnívajím nad ostatními, s pevným kmenem a silnými kořeny.

Od roku 1997, kdy byla naše společnost založena, je kmen naší Ceiby velmi silný a kořeny hluboké natolik, abychom Vám i nadále byli solidním, silným a strategickým partnerem a dodavatelem.

Firma Ceiba s.r.o. je pojištěna u UNIQA pojišťovna, a.s. na škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění za svěřené věci v rámci realizace zakázek v celkové hodnotě 2 000 000,- Kč.

My jsme Ceiba.
Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.