Ceiba

Implementace Age managementu ve firmě Ceiba, s.r.o.

 V období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026 realizujeme projekt s názvem:


Implementace Age managementu ve firmě Ceiba, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001921

Předmětem realizovaného projektu je změna myšlení a přístupu k problematice Age managementu a implementace tohoto konceptu a jeho dílčích opatření do běžného chodu firmy. V rámci projektu dojde k proškolení zaměstnanců za účelem zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Současně předpokládáme, že díky realizaci projektu dojde ke zlepšení pracovního prostředí, od zlepšení komunikace a týmové spolupráce, sdílení zkušeností, po prevenci duševních a fyzických nemocí. Cílem je rozvíjet potenciál zaměstnanců a nastavit systém péče o ně tak, aby se na ně mohla firma spolehnout jako na dlouhodobé a spolehlivé pracovníky, a naopak oni se mohli spolehnout na férový přístup, dlouhodobou spolupráci a spravedlivé odměňování. Management zvolenými aktivitami reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, ale též na stárnoucí věkovou strukturu zaměstnanců.


Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.